Iskanje namestitve

od

za

Število oseb

Kraj

Iskanje po šifri objekta

Plačilo v dveh obrokih

Plačilo dopusta v izbrani namestitveni enoti je možno v dveh delih. Prvi del plačate ob rezeravciji objekta in v naprej, drugi del pa na dan prihoda v poslovalnici naše agencije.

Zneski akontacij so različni in odvisni od višine zneska, ki ga mora agencija po prejemu prvega obroka plačati na žiro račun najemodajalca. Tako je akontacija lahko 25% - 50% cene celotnega aranžmaja.

Izjemoma v naši ponudbi obstaja zelo majhno število objektov (to so v glavnem objekti katerih številka se začne s 3xxx ) pri katerih akontacija za rezervacijo znaša 50% od skupne cene aranžmaja, in preostalih 50% se pla?uje Agenciji mesec dni pred prihodom v objekt. Gre za objekte, kjer so lastniki pravne osebe (podjetja), s katerimi zaradi njihovih dav?nih obveznosti imamo posebne pogodbe. V omenjenih primerih so ob rezervaciji / kalkulaciji omenjenih objektov znesek za pla?ilo in ?asovno obdobje pla?ila preostanka zneska razvidni v sami kalkulaciji. Ker želimo, da bi bi bili gostje seznanjeni s pogoji in zneski plačila, je ob ceni vsake namestitvene enote naveden točen odstotek, ki ga je za posamezno namestitveno enoto treba plačati že ob rezervaciji.

Rok za plačilo rezervacije

Za potrditev rezervacije mora gost 48 ur (sobote, nedelje in državni prazniki se ne štejejo) po prejemu predračuna vplačati akontacijo in kopijo potrdila o vplačilu nemudoma poslati agenciji.

Natančen termin, do katerega se agencija obveže gostu, da bo za rezerviran objekt imel predkupno pravico, je opredeljen v rubriki "rok plačila" (valuta) na vsakem predračunu, ki ga agencija izstavi.

Tisti trenutek, ko gost pošlje svojo rezervacijo, bomo objekt in izbrani termin za 48 ur umaknili iz ponudbe in predkupna pravica pripada tistemu, ki je objekt rezerviral. Drugi gostje tako objekta v istem terminu ne bodo mogli rezervirati. Navedeni termini bodo na naših straneh označeni z rumeno barvo.

Če bo gost do roka plačila oz. valute vplačal znesek rezervacije in pordilo o vplačilu pravočasno poslal agenciji, bo ta vplačilo takoj preverila in termin za objekt, za katerega bo vplačana rezervacija, označila na spletnih straneh z rdečo barvo. Na ta način bomo zagotovili, da rezervacija objekta v času, ki bi se tudi samo delno prekrival z rezerviranim in plačanim terminom, ne bo več mogoča.

Če gost v roku valute zneska rezervacije ne bo vplačal ali agenciji ne bo pravočasno poslal potrdila o vplačilu, bomo smatrali, da je od rezervacije odstopil. Na naših spletnih straneh tako po poteku roka rezervirani termini ne bodo več obarvani rumeno, temveč spet belo, kar pomeni, da so spet prosti.